Pradip Adhikari Blog

Internet Facts in Nepal 0

ने‌पालमा इन्टर‌ने‌टका के‌ही तथ्यहरु

ने‌पालमा इन्टर‌ने‌ट सन् १९९४ दे‌खि प्रयो‌गमा आएको‌ हो‌ ।  सन् २०१७ को‌ एउटा तथ्य अनुसार‌ ने‌पालमा इन्टर‌ने‌ट प्रयो‌गकर्ता कुल जनसङ्ख्याको‌ ५६ प्रतिशत छन् । तीमध्ये‌ फे‌सबुक मात्र प्रयो‌ग गनेर्‌को‌ सङ्ख्या पनि झन्डै‌ कुल जनसङ्ख्याको‌ आधी नै‌...

Cyber Crime in Nepal 0

नेपालमा साइबर अपराध र कानुन

निकै नै लोकप्रिय सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा २०१७ को तथ्यांक अनुसार २ बिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु मध्ये आधा भन्दा धेरैले दिनहुँ फेसबुक प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताहरु बढे संगै...